A tu sú moje nástroje, ručné sústružnícke dláta vyrobené firmou Narex (CZ) . Sú už opotrebované. Na Slovensku je problém zohnať solidnejšie dláta.

Sústružnícka obec je pre obchodníkov takmer zanedbateľná.