Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
SV.4
Predané/Sold

6x6  7,5x7  9x8,5
21x21
Predmet
Drevo
Povrch
Svietnik
Americký orech
Šelak
Subject
Wood
Finishing
Candlestick
America valnut
Shelac