Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
SV.2
APC

6, 7.5, 9x d6
22x22
Predmet
Drevo
Povrch
Svietnik na čajové sviečky
Červený smrek
Šelak
Subject
Wood
Finishing
Candlestick
Red spruce
Shelack