Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
SV.1
Predané/Sold

9,12,15 x d8.5
d15
Predmet
Drevo
Povrch
Svietnik na čajové sviečky
Iroko
Tvrdý olej
Subject
Wood
Finishing
Candlestick
Iroko
Hard oil