Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
S.3
Predané/Sold

Sada misiek, dózička
Predmet
Drevo
Povrch
Sada zdobených misiek
Americký orech
Tvrdý olej
Subject
Wood
Finishing
Set of decorated bowls
American walnut
Hard oil


d130x45mm
d260x40mm

d125x80mm