Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
H.3
APC

19x17
Predmet
Drevo
Povrch
Vása
Jabloň
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Vase
Apple tree
Linsed oil