Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
H.2
APC

17x16,5
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Červený smrek
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Vase
Red spruce
Linced oil