Akcie, výstavy

Akcií, kde sa dá práca tohto druhu sprezentovať je na Slovensku pomerne málo.
Privítal by som vhodný priestor pre konfrontáciu na podujatí s ľuďmi rovnakých záujmov
a techniky sústruženia dreva v oblasti dekoratívnych prvkov.
Etudy z dreva XIII. - Drevené úžitkové predmety a šperky

Za kolekciu mís som získal jednu z prvých cien.
Osobitná vďaka patrí Ing. Mária Roškovej, ktorá ma na výstavu osobne pozvala.

Etudy z dreva XIII, Zvolen 09.02. – 30.03.2012

Etudy z dreva XIII, Záhorské múzeum v Skalici 18.5. – 8.6.2012


Kysucké inšpirácie, v rámci nich - Drevo okolo nás IV,
v Kysuckom múzeu Čadca, 1.8.2011- 31.8.2011

Z príležitosti môjho jubilea k 50 narodeninám usporiadalo Kultúrne stredicko Čadca v spolupráci s Kysuckým múzeom Čadca výstavu kysucké inšpirácie.

Autor v rámci tvorby umeleckého sústruženia dreva sa námetmi posúva do oblasti sústruženia holow forms, tzv duté tvary. Objavujú sa prvé pokusy zdobenia povrchu frézovaním.

Foto výstavy

Drevo okolo nás II
Kysuckom múzeu Čadca, Kaštieli Radoľa, 14.7.2004- 20.8.2004

Počas miestneho jarmoku a prehliadky tvorby remesiel regiónu som v priestoroch kaštieľa inštaloval voľné popkračovanie predchádzajúcej výstavy.
V expozícii začalo prevládať ladenie misiek a vázičiek do súprav. Zvlášť zaujala súprava z vŕby a zoxidovanej borovice.

Rovnako si vyslúžili obdiv návštevníkov aj orechový kalich, či drevené zvončeky a netradičné tvary niektorých misiek.

Drevo okolo nás
Kysuckom múzeu Čadca, Kaštieľ Radoľa, 1.12.2003-30.1.2004

Moja prvá výstava vznikla tak recesne. Ako doplnok výstavy neprofesionálnych výtvarníkov dolných Kysúc.

Konala sa v Kysuckom múzeu Čadca, Kaštieli Radoľa.

Foto výstavy

Vystavované práce sa stretli so záujmom väčšiny ľudí. Moje práce z dreva vraj oživili výstavu
kysuckých výtvarníkov. Možno trochu zaplnili fugu postremeselnej tvorby v tejto oblasti.