Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.5
€30

d16x19
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Spŕhnutá borovica
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Vase
Spalted pine
Linsed oil