Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.2
Darované/Given

d22x12
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Borovica
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Pine
Linsed oil