Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.18
Predané/Sold

d19x9
Predmet
Drevo
Povrch
Miska na orechy
Orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl of walnut
Walnut
Beeswax