Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.13
Predané/Sold

d23x7
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Brest
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Elm
Linsed oil