Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.11
Predané/Sold

d16x9
Predmet
Drevo
Povrch
Miska na cukríky
Orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl of candy
Walnut
Beeswax