Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.8
APC

d12.5x7
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Cherre tree
Beeswax