Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.4
Predané/Sold

d19x5.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Buk
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Beech
Beeswax