Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.2
APC

d22x5.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Agát
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Acacia
Beeswax