Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.19
8 €

d25x5
Predmet
Drevo
Povrch
Tanier
Červený smrek
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Plate
Red spruce
Linceed oil