Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.17
18 €

22x8
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Brest
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Elm
Beeswax