Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.15
Predané/Sold

21x6.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Brest
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Elm
Beeswax