Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.9
Predané/Sold

d18x6.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Červený smrek
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Red spruce
Beeswax