Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.8
Predané/Sold

d12x9
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Borovica
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Pine
Beeswax