Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.3
Predané/Sold

d18.5x5.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Agát
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Acacia
Beeswax