Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.18
Predané/Sold

d7x20
Predmet
Drevo
Povrch
Vázy
Borovica
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vases
Pine
Beeswax