Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.17
APC

d9x19
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Breza
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vase
Birch
Beeswax