Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.16
APC

d11x23.5
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Jeseň
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vase
Ash
Beeswax