Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.14
APC

d10.5x19.5
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Jaseň
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vase
Ash
Beeswax