Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.12
Predané/Sold

d18x13,
d7x22
Predmet
Drevo
Povrch
Dóza a váza
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Box and vase
Cherry
Beeswax