Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.10
Predané/Sold

d14.5x7
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Červený smrek
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Red spruce
Beeswax