Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.1
Predané/Sold

d16x9
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Walnut
Beeswax