Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.7
Predané/Sold

d15x6.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Slivka
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Damson tree
Beeswax