Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.6
Predané/Sold

d20x8
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Jelša
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Alder
Beeswax