Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.24
APC

d12x18
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Hruška
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vase
Pear tree
Beeswax