Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]

2.23
Darované/Given

d9.5x19,
15x7,
9x11

Predmet
Drevo
Povrch
Sada
Spŕhnutá jabloň
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Set
Spalted apple
Beeswax