Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.21
Predané/Sold

Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Vŕba
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Willow
Beeswax