Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.18
Predané/Sold

Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Breza
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Birch
Beeswax