Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.16
Predané/Sold

d11x6
Predmet
Drevo
Povrch
Sada
Hruška
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Set
Pear tree
Beeswax