Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.1
APC

Predmet
Drevo
Povrch
Misky a dózičky
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls and boxes
Cherry
Beeswax